آمار حوزه آموزش در سال 1390

 

توضیحات

تعداد کل اعضای هیات علمی

108 نفر

 

 

تعداد اساتید حق التدریس

526 نفر

 

 

تعداد رشته های تصویب شده

42 رشته

 

 

تعداد امتحانات برگزار شده در ترم جاری

75،000 نفر امتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان ورودی 90

 

 

2،697 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کل دانشجویان

 

 

 

 

 

12،597 نفر

کاردانی ناپیوسته 480 نفر

کاردانی پیوسته 1،141  نفر

کارشناسی ناپیوسته 3،119 نفر

کارشناسی پیوسته 7،331  نفر

ارشد نا پیوسته 527 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کلاسهای مجهز به ویدئو پرژکتور

 

 

 

 

 

51 کلاس

 

 

مجتمع 1 8 کلاس

 

مجتمع 2 یک کلاس

 

مجتمع 3 42 کلاس

      انتخاب وب سایت