وب سایت مسابقات 

 

قابل توجه تیم های شرکت کننده

زمان برگزاری مسابقه : 23 – 25 آذر ماه 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

زمان ثبت نام اولیه : 92/06/01 الی 92/06/15

زمان ارسال TDP : تاریخ 92/06/15 الی 92/06/31

زمان داوری طرح ها : 92/07/01 الی 92/07/08          

زمان ثبت نام نهایی و واریز هزینه ثبت نام : 92/07/08 الی 92/07/15

تیم ها شرکت کننده می توانند جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر با شماه تلفن های 30   - 76301225 داخلی 2509 یا از طریق پست الکترونیکی ذیل تماس حاصل نمایند .

Email : aliaskari_babak58@gmail.com
 
 
      انتخاب وب سایت