نوع پیوند 

راهنمای ساختمان های آموزشی و اداری
    راهنمای ساختمان های آموزشی و اداری
    http://damavandiau.ac.ir/fa/contents/Map-Help/راهنمای.ساختمان.ها ...
دفتر مرکزی حراست
    دفتر مرکزی حراست
    http://herasat.iau.ac.ir/
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
    پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
    http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
سامانه ایمیل واحد
    سامانه ایمیل واحد
    http://mail.damavandiau.ac.ir
سایت فارغ التحصیلان
    سایت فارغ التحصیلان
    http://www.aiau.ir/Pages/default.aspx
لیست همایش های داخل کشور
    لیست همایش های داخل کشور
    http://damavandiau.ac.ir/Files/Main/Conference(91-12-19).pdf
وب سایت  مسابقات رباتیک دماوند
    وب سایت مسابقات رباتیک دماوند
    http://robocup.damavandiau.ac.ir/fa
سایت آزمون IELTS
    سایت آزمون IELTS
    http://ielts.iauset.com/
مرکز پژوهش متالورژی رازی
    مرکز پژوهش متالورژی رازی
  مرکز پژوهش متالورژی رازی، سازمانی خصوصی است که به فعالیت های پژوهشی، خدماتی و آموزشی در زمینه مهندسی و فناوری مواد تاکید دارد. حوزه های پژوهشی و خدماتی مرکز شامل فلزات، پلیمرها، سرامیک ها، مواد پیشرفته، نانو مواد، فناوری اطلاعات و طراحی و توسعه نرم افزارهای مهندسی است.   http://razi-center.net/
1 2
      انتخاب وب سایت