نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

اطلاعیه  بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

 

کلیه دانشجویان مشمول (برادر) که تا تاریخ1393/11/30  فارغ التحصیل نمی شوند، می بایست در خصوص مشخص شدن وضعیت تحصیلی (اخذ سنوات تحصیلی جهت ادامه تحصیل) و رفع مشکل نظام وظیفه خود، ازتاریخ 1393/09/08 لغایت 29 /1393/09 به کارشناسان آموزش گروه مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اخذ مجوز ادامه تحصیل در سررسید مذکور، به عهده  شخص دانشجو بوده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

1- ورودی های بهمن 90 (کاردانی- کارشناسی ناپیوسته  - کارشناسی ارشد) و ماقبل آن.

 

2- کاردانی های ورودی مهر 91  و ما قبل آن.

 

3-  ورودی های بهمن87 (کارشناسی پیوسته) وما قبل آن.

 

  

 

 

با تشکر 

آموزش واحد


يکشنبه 2 آذر 1393  14:36

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 6 آذر 1400  2:27:58
تعداد بازديد از اين خبر : 15215
      انتخاب وب سایت