نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل ودر شرف فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی با توجه به این که عکس روی مدرک به صورت چاپی می باشد در صورت تمایل می توانند عکس جدید خود را به مرکز کامپیوتر ارائه نمایند تا جایگزین عکس قدیمی گردد.

امور دانشجویی واحد

چهارشنبه 26 آذر 1393  10:2

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 30 فروردين 1400  10:1:57
تعداد بازديد از اين خبر : 18976
      انتخاب وب سایت