نوع خبر 
 
 
شرایط جدید خروج از کشور برای دانشجویان مشمول
 
اطلاعیه مهم درخصوص مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول( برادر)

 با عنایت به بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی درخصوص صدور مجوز خروج ازکشور جهت سفرهای زیارتی وسیاحتی ازتاریخ 95/2/15جهت ثبت نام باید به سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس:

www.evazifeh.epolice.ir 

مراجعه و پس ازمطالعه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اقدام فرمائید؛لذا مراجعه حضوری به واحد دیگر نیاز 
نمی باشد.

تذکرات مهم:

1-نام کاربری شما درسامانه،شماره ملی و رمز ورود،کد سخا می باشد(کد سخا بر روی برگه معافیت تحصیلی دانشجو موجود می باشد؛در صورت نداشتن کد مذکور،باید به مراکز پلیس بعلاوه 10 مراجعه نمایید.) 

2-پل ارتباطی دانشجو با سامانه(پیامک) می باشد؛ لذا در ثبت شماره موبایل نهایت دقت صورت پذیرد.

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد دماوند

اداره امور مشمولین

شنبه 18 ارديبهشت 1395  11:18

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 4 آذر 1400  22:19:51
تعداد بازديد از اين خبر : 5026
      انتخاب وب سایت