نوع خبر 
 
 
اطلاعیه جهت دریافت گواهی خارج از کشور
 به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت گواهی خروج از کشور می رساند از تاریخ 91/06/11 مراحل دریافت فرم های ذیربط می بایست از طریق سلیت دانشگاه انجام شود
1- مراجعه به سایت دانشگاه 
2-مراجعه به وب سایت معاونت دانشجویی - بخش مشمولین
3-دانلود،پرینت و تکمیل فرم های شماره 1و2
4- مراجعه به امور مشمولین واحد جهت تحویل فرم های مذکور
چهارشنبه 8 شهريور 1391  12:22

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 5 آذر 1400  18:2:43
تعداد بازديد از اين خبر : 53443
      انتخاب وب سایت