نوع خبر 
 
 
مراحل واریز شهریه اینترنتی ورودی های جدید
 امور مالی(پرداخت شهریه )

 92-93-1

مراحل واریز شهریه اینترنتی: ورود به سایت www.damavandiau.ac.ir  -وارد نمودن کد کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(شماره شناسنامه) انتخاب سربرگ امور مالی- پرداخت الکترونیکی شهریه(ازطریق کارت های عضو شبکه شتاب)

که مبلغ فوق پس از ثبت نام وتشکیل پرونده می بایستی تا تاریخ 92/07/10 واریز گردد در غیر اینصورت انتخاب واحد برای دانشجو انجام نمی پذیرد و عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.

شهریه در یافتی  علی الحساب  می باشد در صورت تغییر شهریه مابه التفاوت محاسبه وبه حساب دانشجو ثبت می گردد.

 

نام مقطع

 

شهریه شامل: (شهریه ثابت شهریه متغیر هزینه خدمات بیمه )

 

کاردانی ها

علوم انسانی

6/000/000   ریال

علوم فنی-علوم تجربی

6/000/000   ریال

 

کارشناسی پیوسته

 

علوم انسانی

8/000/000    ریال

علوم فنی-علوم تجربی

9/000/000    ریال

 

کارشناسی ناپیوسته

 

علوم انسانی

8/000/000    ریال

علوم فنی-علوم تجربی

12/000/000   ریال

 

 

 

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

17/000/000   ریال

علوم فنی-علوم تجربی

19/000/000   ریال

         

 

نکته بسیار مهم: واریز شهریه ترم اول بصورت 100% اینترنتی(نقدی) می باشد و مراحل تقسیط شهریه از طریق  (وام – چک) از ترم دوم به بعد امکان پذیر می باشد.

 

امور مالی دانشگاه آزاد واحد دماوند

 

سه شنبه 26 شهريور 1392  12:2

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 2 آذر 1400  5:8:6
تعداد بازديد از اين خبر : 45313
      انتخاب وب سایت