نوع خبر 
 
 
برنامه زمان­بندی درس وصیت­نامه امام(ره) دوره کارشناسی ارشد ویژه خواهران

برنامه زمان­بندی درس وصیت­نامه امام(ره) دوره کارشناسی ارشد ویژه خواهران، دکتر الهه وکیلی روزهای دوشنبه (ساعت: 13:55 تا 14:40 و 14:40 تا 15:25) کلاس 305 و سه شنبه (15:35 تا 16:20) کلاس 306 به شرح ذیل اعلام می­گردد:
ایمیل استاد وکیلی: elahe.vakili@yahoo.com


 

 

دوشنبه 17/ 12/ 94

جلسه اول

سه شنبه 18/ 12/ 94

دوشنبه 23/ 1/ 95

جلسه دوم

سه شنبه 24/ 1/ 95

دوشنبه 6/ 2/ 95

جلسه سوم

سه شنبه 7/ 2/ 95

دوشنبه 20/ 2/ 95

جلسه چهارم

سه شنبه 21/ 2/ 95

دوشنبه 3/ 3/ 95

جلسه پنجم

سه شنبه 4/ 3/ 95

يکشنبه 2 اسفند 1394  10:29

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 2 آذر 1400  13:38:48
تعداد بازديد از اين خبر : 4643
      انتخاب وب سایت