نوع خبر 
 
 
دوره مقدماتی مجموعه microsoft Office
 دوره معرفی مقدماتی مجموعه microsoft Office

مدت زمان دوره :  32 ساعت

روزها و زمان برگزاری دوره : یکشنبه و سه شنبه ساعت 15

نام مدرس : خانم مهندس آقا ­هادی

هزینه دوره : 000/100 تومان

تاریخ شروع دوره : 14/6/95

 

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:42

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 31 تير 1398  20:39:53
تعداد بازديد از اين خبر : 748
      انتخاب وب سایت