نوع خبر 
 
 
دوره CCNA
 دوره CCNA

مدت زمان دوره :  56 ساعت

روزها و زمان برگزاری دوره : شنبه و دوشنبه ساعت 15

نام مدرس : آقای مهندس  ایل بیگی

هزینه دوره :  000/500 تومان

تاریخ شروع دوره : 13/6/95

 

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:43

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 19 آبان 1397  15:55:49
تعداد بازديد از اين خبر : 598
      انتخاب وب سایت