نوع خبر 
 
 
دوره آموزش وبلاگ نویسی
 دوره آموزش وبلاگ نویسی

مدت زمان دوره :  16 ساعت

روزها و زمان برگزاری دوره : شنبه و دوشنبه ساعت 15

نام مدرس : آقای مهندس دادفر

هزینه دوره :000/80 تومان

تاریخ شروع دوره : 13/6/95

 

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:36

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 1 فروردين 1398  22:46:56
تعداد بازديد از اين خبر : 618
      انتخاب وب سایت