نوع خبر 
 
 
دوره آموزش وبلاگ نویسی
 دوره آموزش وبلاگ نویسی

مدت زمان دوره :  16 ساعت

روزها و زمان برگزاری دوره : شنبه و دوشنبه ساعت 15

نام مدرس : آقای مهندس دادفر

هزینه دوره :000/80 تومان

تاریخ شروع دوره : 13/6/95

 

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:36

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 22 آبان 1397  21:1:23
تعداد بازديد از اين خبر : 544
      انتخاب وب سایت