نوع خبر 
 
 
دوره آشنایی با مبانی کامپیوتر و ویندوز 7
 دوره آشنایی با مبانی کامپیوتر و ویندوز 7

مدت زمان دوره :  24 ساعت

روزها و زمان برگزاری دوره : یکشنبه و سه­شنبه ساعت 15

نام مدرس : مهندس  حاج امینی

هزینه دوره : 000/100 تومان

تاریخ شروع دوره : 14/6/95

 

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:37

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 31 تير 1398  19:25:31
تعداد بازديد از اين خبر : 780
      انتخاب وب سایت