نوع خبر 
 
 اطلاعیه مهم در خصوص اطلاع رسانی از طریق دانشگاه
اطلاع رسانی تنها از طریق پرتال دانشگاه انجام می پذیرد و هرگونه اطلاع رسانی از طریق وبلاگ،ایمیل و غیره،فاقد اعتبار می باشد.
دوشنبه 8 خرداد 1391  9:59
      انتخاب وب سایت