نوع خبر 
 
 تجدید عهد دانشگاهیان واحد دماوند با آرمان های شهدا
چهارشنبه 26 اسفند 1394  11:29
 داشتن نظم و انضباط،توجه به مطالبات دانشجویان،انجام به موقع امور و رعایت صرفه جویی
سه شنبه 25 اسفند 1394  13:15
 قدردانی از یکسال تعامل سازنده
دوشنبه 24 اسفند 1394  13:48
 کاشت نهال همزمان با 22 اسفندماه روز بزرگداشت مقام شامخ شهدا
دوشنبه 24 اسفند 1394  10:49
1 2 3 4 5
      انتخاب وب سایت