ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 1   سعید   حبیبی   76301225-39   2021   رئیس دفتر ریاست      مجتمع اداری-طبقه چهارم 
 2   -   -   76301240   2041   مدیریت حراست   harasat@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 3   مهدی   اقبالی   76301225-39   2016   رئیس اداره روابط عمومی   pr@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 4   ابوذر   عبدالهی   76301225-39   2032   رئیس اداره حقوقی      ساختمان اداری 
 5   هادی   طیبی   76301225-39   2121   رئیس اداره گزینش   tayebi@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 6   دفتر معاونت پژوهشی واحد   -   76301193/76301225-29   2241   -      ساختمان اداری 
 7   مهدیه   اسداللهی   76301225-29   2243   مدیر پژوهش و فناوری      ساختمان اداری 
 8   فاطمه   موسوی   76301225-29   2231   مسئول دفتر امور پژوهشی      ساختمان اداری 
 9   آرزو   جنبشی   76301225-29   2232   کارشناس پژوهش      ساختمان اداری 
 10   بابک   علی عسگری   76301225-29   2230   دفتر ارتباط با صنعت      ساختمان اداری 
 11   اعظم   جعفرانی   76301225-29   2423   مسئول کتابخانه      مجتمع 3 
 12   ابراهیم   سلطان محمدی   76301225-29   2427   کارشناس کتابخانه      مجتمع 3 
 13   میثم   ایل بیگی   76301225-29   2237   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 14   سعیده   آقاهادی   76301225-29   2236   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 15   سعید   سهراپی پور   76301225-29   2722   مسئول آزمایشگاه ها      سوله کارگاهی 
 16   مهدیه   نادری   09102417042   فقط از طريق تلگرام   کارشناس امور پایان نامه ها   payannameh@damavandiau.ac.ir   مجتمع 1
(تماس فقط از طریق نرم افزار تلگرام ) 
 17   جواد   صابری پور   76301225-29   2723   کارشناس کارگاه برق      سوله کارگاهی 
 18   وحید   فارابی خانقاه   76301225-29   2721   کارشناس ازمایشگاه برق      سوله کارگاهی 
 19   محمدرضا   حاج علی اکبری   76301225-29   2413   مسئول باشگاه پزوهشگران جوان      مجتمع 2 (سلف) 
 20   مهندس علیرضا   اسماعیلی   021-76301282   2210   معاون عمرانی       
1 2 3 4 5
      انتخاب وب سایت