ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 1   -   -   76301240   2041   مدیریت حراست   harasat@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 2   -   کارشناس دبیرخانه   76301225-35   2327-9 ، 2342   کارشناس دبیرخانه      ساختمان اداری -طبقه اول 
 3   آرزو   جنبشی   76301225-29   2232   کارشناس پژوهش      ساختمان اداری 
 4   آقای   علیرضا خسروی   76301252مستقیم   2337   رئیس کارگزینی هیات علمی   kazrgozini.asatid@gmail.com   ساختمان اداری- طبقه همکف 
 5   آقای   علی خسروی   76301225-35   2234-2233   مسئول اداره امتحانات      ساختمان اداری طبقه دوم 
 6   آقای   حبیب نیا   76301225-35   2414   کارشناس آموزش رشته مکانیک و برق      ساختمان شماره 2 
 7   آقای   حامد سمنانی   76301225-35   2334   مسئول دفتر معاونت آموزشی      ساختمان اداری طبقه اول 
 8   آقای   باغبان   76301225-35   2339   مسئول کارگزینی اساتیدحق التدریس   kargozini.damavand@gmail.com   ساختمان اداری طبقه اول 
 9   آقای   فیضی   76301225-35   2512   کارشناس آموزش رشته های معماری-حقوق-ارتباطات      مجتمع آموزشی شماره 3-طبقه اول -ضلع شرقی 
 10   آقای   میرمحمدی   76301225-35   2656   کارشناس آموزش رشته کامپیوتر- علوم تربیتی      مجتمع آموزشی شماره 4 
 11   آقای   شرف الدین   76301225-35   2611   کارشناس آموزشی رشته عمران       
 12   آقای   مجید نصیری   76301225-35   2610   کارشناس آموزش رشته های زبان- محیط زیست و الکترونیک -مسئول ساختمان 1      مجتمع آموزشی شماره 1 -طبقه 1 -ضلع شرقی 
 13   آقای   شیرخانی   76301225-35   2319   دفتر خدمات آموزشی      ساختمان اداری طبقه اول 
 14   آقای   اکبری   76301225-35   2538 - 2554   مسئول دفتر خدمات آموزشی      ساختمان آموزشی شماره 3 
 15   آقای   موسوی   76301225-35   2511   کارشناس آموزش رشته های حسابداری و صنایع      مجتمع آموزشی شماره 3 
 16   آقای   مجتبی مختاری   76301225-35   2318   مسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت      طبقه اول ساختمان اداری 
 17   آقای   تقوی   76301225-35   2318   دفتر خدمات آموزشی      ساختمان ادرای طبقه اول 
 18   آقای   غفاری   76301225-35   2316   کارشناس تحصیلات تکمیلی      ساختمان اداری طبقه اول 
 19   آقای   شاه علی   76301225-35   2315   کارشناس تحصیلات تکمیلی      ساختمان اداری طبقه اول 
 20   آقای   صادق اشرفی   76301225-35   2180   مسئول بایگانی      طبقه همکف ساختمان اداری 
1 2 3 4 5
      انتخاب وب سایت