ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 21   آقای دکتر   عبداللهی فر   76301225-35   داخلی 2334   معاونت آموزش      ساختمان اداری طبقه همکف 
 22   آقای مهندس   عسگریان   76301225-35   2324   مدیریت آموزش      ساختمان اداری طبقه همکف 
 23   ابراهیم   سلطان محمدی   76301225-29   2427   کارشناس کتابخانه      مجتمع 3 
 24   ابراهیم   جعفرقلی   76301225-39   2018   رئیس اداره شاهد و ایثاگر   Damavand_isaar@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری- 
 25   ابوذر   عبدالهی   76301225-39   2032   رئیس اداره حقوقی      ساختمان اداری 
 26   اعظم   جعفرانی   76301225-29   2423   مسئول کتابخانه      مجتمع 3 
 27   امیر   حاج امینی   76301225-29   2235   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 28   امیر   صیفی   76301225-29   2220   مدیر دانشجویی       
 29   امین   نوحی   76301225-29   2732   کارشناس کارگاه مکانیک      سوله کارگاهی 
 30   ایمان   حیدری   76301225-29   2654   کارشناس آ‍مایشگاه برق      مجتمع 1 
 31   بابک   علی عسگری   76301225-29   2230   دفتر ارتباط با صنعت      ساختمان اداری 
 32   جناب آقای مهندس   شاهعلی   021-73301225-39   2315   کارشناس تحصیلات تکمیلی       
 33   جناب آقای مهندس   غفاری   021-76301225-39   2316   کارشناس تحصیلات تکمیلی       
 34   جواد   صابری پور   76301225-29   2723   کارشناس کارگاه برق      سوله کارگاهی 
 35   حجت الاسلام والمسلمین مرتضی   احمدی   76301232   2127   رئیس دفتر فرهنگ اسلامی       
 36   حجت الاسلام والمسلمین مسیح   کلیج میکلایی   -   2128   مسئول ستاد اقامه نماز       
 37   حسین   شریفی راد   76301225-39   2312   رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی       
 38   حسین   ادبی   76301225-39   2129   رئیس اداره مالی       
 39   خانم   مرتضوی   76301225-29   2320   دفتر معاونت دانشجویی       
 40   خانم   حیدریان   76301225-29   2228   مسئول تربیت بدنی       
      انتخاب وب سایت