ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 41   خانم   قرایی   76301225-29   2360-61-62-63   مسئول فارغ التحصیلان       
 42   خانم   فاتحی   76301225-35   2346   کارگزینی هیات علمی      ساختمان اداری طبقه اول 
 43   خانم   فتاح دماوندی   76301225-39   2353   رئیس دبیرخانه      ساختمان اداری، طبقه اول 
 44   خانم   فرهودی   76301225-29   2221   کارشناس نقل و انتقالات       
 45   خانم   نسبی   76301225-39   2127   کارشناس حسابداری حق التدریس       
 46   خانم   بختیاری   76301225-39   2130   مدیر مالی       
 47   خانم   نوایی   76301225-35   2207   کارشناس تحصیلات تکمیلی      ساختمان اداری- طبقه اول 
 48   خانم   میرزایی   76301225-35   2092   کارشناس حسابداری حق التدریس اساتید       
 49   دفتر معاونت پژوهشی واحد   -   76301193/76301225-29   2241   -      ساختمان اداری 
 50   روح ا...   گودرزی   76301225-29   2214   رئیس اداره تاسیسات واحد       
 51   سرکار خانم مهندس   نوایی   021-76301225-39   2207   کارشناس تحصیلات تکمیلی       
 52   سعید   حبیبی   76301225-39   2021   رئیس دفتر ریاست      مجتمع اداری-طبقه چهارم 
 53   سعید   سهراپی پور   76301225-29   2722   مسئول آزمایشگاه ها      سوله کارگاهی 
 54   سعیده   آقاهادی   76301225-29   2236   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 55   علیرضا   حاجی محسنی   76301225-29   2213   کارشناس عمران       
 56   علیرضا   رضائیان   09195526377      تکنسین تاسیسات       
 57   فاطمه   موسوی   76301225-29   2231   مسئول دفتر امور پژوهشی      ساختمان اداری 
 58   فاطمه   مهرابی      2131   کارشناس فرهنگی       
 59   فاطمه   صاذقی   -   2130   مسئول کانون قرآن وعترت       
 60   فرید   فتحعلی   76301225-29   2224   اتوماسیون تغذیه       
      انتخاب وب سایت