ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 61   مجتبی   قلی بیگی   76301225-39   2310   رئیس اداره درآمد و هزینه       
 62   مجید   توکلی   76301225-29   2124   دفتر طرح و برنامه و بودجه      ساختمان اداری 
 63   مجید   شکری   76301225-29   2216   کارشناس برق       
 64   مجید   متولی   76301225-29   2223   امور مشمولین       
 65   محمد   فضلی   09102417042   تماس فقط از طریق تلگرام   کارشناس امور پایان نامه ها   payannameh@damavandiau.ac.ir   مجتمع 1 :
(تماس فقط از طریق تلگرام ) 
 66   محمد حسین   تسلیمی   76301225-29   2224   امور دانشجویی- صدور کارت       
 67   محمدحسین   تسلیمی   76301225-29   2219   صدور گواهی       
 68   محمدرضا   حاج علی اکبری   76301225-29   2413   مسئول باشگاه پزوهشگران جوان      مجتمع 2 (سلف) 
 69   مصطفی   عبدالعظیمی   76301225-39   2311   کارشناس مالی دانشجویی       
 70   مصطفی   آقایی دماوندی   76301225-39   2313   کارشناس صندوق رفاه دانشجویی       
 71   مهدی   اقبالی   76301225-39   2016   رئیس اداره روابط عمومی   pr@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 72   مهدی   محبی   76301225-29   2212   کارشناس عمران       
 73   مهدی   رحیمی   76301225-29   2215   کارشناس عمران       
 74   مهدی   زهره وند   09128060012      تکنسین تاسیسات       
 75   مهدی   توکلی   76301225-39   2131   کارشناس حسابداری هیات علمی       
 76   مهدیه   اسداللهی   76301225-29   2243   مدیر پژوهش و فناوری      ساختمان اداری 
 77   مهدیه   نادری   09102417042   فقط از طريق تلگرام   کارشناس امور پایان نامه ها   payannameh@damavandiau.ac.ir   مجتمع 1
(تماس فقط از طریق نرم افزار تلگرام ) 
 78   مهندس علیرضا   اسماعیلی   021-76301282   2210   معاون عمرانی       
 79   میثم   ایل بیگی   76301225-29   2237   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 80   وحید   فارابی خانقاه   76301225-29   2721   کارشناس ازمایشگاه برق      سوله کارگاهی 
      انتخاب وب سایت